Македонија vs. Европа во играниот филм

Атанас Чупоски

Abstract


Текстот се занимава со односот меѓу актуелната историско-политичко-културолошка стварност и филмската уметност во македонски контекст односно со релациите меѓу Република Македонија и Европската унија и НАТО кои се регистрирани во современиот македонски игран филм.

Keywords


Македонија, Европа, историја, политика, филм.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Атанас Чупоски

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.