Петревска, . (2015). Примена на социјалните медиуми во туристичката промоција: перцепција на младите во Македонија. Investigating Culture, (1). Retrieved from https://journals.cultcenter.net/index.php/investigating/article/view/210