Петковскa, Нада. " Телевизискиот медиум и драмата." Investigating Culture [Online],.1 (2015): n. pag. Web. 22 Feb. 2024