Денковска, Милица. " Книжевно инсценирање на туѓоста: патописот и културниот идентитет." Култура/Culture [Online], 6.14 (2016): 192-198. Web. 19 Sep. 2019