Ангеловска, . (2017). Низ дистопиското огледало на транзицијата: во потрага по изгубениот идентитет во современата македонска драматиката. Култура/Culture, 6(14), 28-36. Retrieved from https://journals.cultcenter.net/index.php/culture/article/view/263