Дрогрешка, Ивана. " Идентитет и тероризам од безбедносен аспект." Култура/Culture [Online], 6.13 (2016): 32-43. Web. 23 Feb. 2020