Albanian Personal Narratives of the Kosovo War and the Struggle for a National Narrative

  • Anna Di Lellio The New School for Public Engagement, New York City, USA
  • Mevlyde Salihu Independent Researcher, Prishtina, Kosovo

Abstract

This paper looks at the “war of memories” taking place in postwar Kosovo through a close reading of diaries and memoirs written by the protagonists of the war - both fighters of the Kosovo Liberation Army and civil-ians. It argues that the two narratives emerging from this literature correspond to gendered variants of the Albanian national self-identification fixated in the early nineteenth century

References

[1] R. Abdullahu, Diary [Online] 2012 http://gazetaexpress.com/ ?cid=1,883,116780,

[2] S. Ahmeti, Journal d’un femme du Kosovo: Février 1998 - Mars 1999, Karthala, 2003.

[3] S. Ajdini, A Personal Diary – kept during the latest war in Ko-sovo, Prishtinë, 1999

[4] B. Anderson, . Imagined Communities, Verso, [1983] 1991

[5] A. Byci, A War Diary, Prishtinë, 1999

[6] Z. Cana, Ditari I Luftës. Prishtinë: Zëri, 1999

[7] M. Çetta, Me UÇK-në Koshare: deri dhe në vijën e pare të frontit 1 Vol. 1 Pristinë: Instituti i Historisë, 2000

[8] A. Di Lellio, “Mourning and Memories. Kosovo’s war memori-als inspire awe and criticism.” Kosovo 2.0. # 5 2013: 79-82.

[9] A. Di Lellio, “The Narrative of Genocide as Cosmopolitan Memory and its Impact on Humanitarian Intervention” In-terdisciplinary Workshop on Collective Memory and Collec-tive Knowledge in a Global Age, 17/18 June 2007.

[10] A. Di Lellio and S. Schwandner-Sievers, “The Legendary Commander: The Construction of an Albanian Master-Narrative in Post-War Kosovo,” Nations & Nationalism, 12 (3) 2006: 513-529

[11] M. Elshani, Betejat e lavdishme të brigades 123: Ditar Luftes, Prizren: BAF Press, 2001.

[12] N. Farnsworth, (ed.), History is Herstory too. The History of Women in Civil Society in Kosovo 1980-2004, Prishtina: Ko-sovo Gender Studies Centre, 2008

[13] G. Fishta, The Highland Lute. The Albanian National Epic. Translated by Robert Elsie. I. B. Tauris, 2005

[14] P. Fussell, The Great War and Modern Memory, Oxford Uni-versity Press, 1975.

[15] B. Gashi, Kosharja Altari i Lirisë. (Dimensionet e luftës së Ko-shares dhe format e saj, Prishtinë: Faik Konica, 2006

[16] G. Geci, Lufta pa maska. Drenicë 1991-1999, Prishtinë: Bota Sot, 2001.

[17} B. Hamzaj and F. Hoti, Jasharët: Histori e rrëfyer nga Rifat, Besarta, Bashkim, Murat dhe Lulzim Jashari, Zëri, 2003.

[18] B. Hamzaj, A Narrative About War and Freedom. Dialog (sic) with the Commander Ramush Haradinaj, Prishtina: Zëri, 2000.

[19] S. Hynes, “Personal narratives and commemoration,” pp. 205-220 in Winter and Sivan (eds.), 1999.

[20] B. Hyseni, Jeta mund vdekjen, Ferizaj, 2003.

[21] H. Kurtaj, Në Rrugën e Lirisë. Prishtinë: Qendra, 2012a

[22] H. Kurtaj, Lufta e UçK-së në Zon. Prishtinë: Qendra, 2012b

[23] D. Levy and N. Sznaider, The Holocaust and Memory in the Global Age, Temple University Press, 2006

[24] Libri I Lirisë. 2003. Prishtinë: Zëri

[25] U. Lushi, Shqipatro-Amerikanët e UCK-së: Kronikë e Batali-onit “Atlantiku,” Prishtinë: Koha, 2009

[26] G. L. Mosse, Fallen Soldiers. Reshaping the Memory of the World Wars, Oxford, 1990.

[27] G. L. Mosse, The Image of Man: the Creation of Modern Mascu-linity, Oxford, 1996

[28] A. R. Perry, Il Santo Partigiano Martire. La retorica del sacri-ficio nelle biografie commemorative, Longo, 2001

[29] N. Pllana, Rruga e Lirisë, Pristinë: Rilindja, 2000.

[30] N. Pllana, Luftoi për të jetuar të tjerët. Agim Zeneli, Ditar lufte, Pristinë: Galica, 2001

[31] H. Rousso, The Vichy Syndrome. History and Memory in France since 1944, Harvard University Press, 1999.

[32] A. Shala, Djemte e Luftës, Gjakovë: Litographia, 2002

[33] Shoqata e Veteranëve të Luftës të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Feniksët e Lirisë, Dëshmorët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Monografi, Shvluck, Prishtine, 2001.

[34] D. Simnica, Heroizmi i Kreshtave të Shalës, Prishtinë: Vatra, 2000.

[35] B. Tahiri, Agu i Lirisë: Kronike lufte 22 shkurt 1999 – 22 qershor 1999, Pristina: Rilindja, 2001

[36] J. Winter, Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History, Cambridge University Press,1998

[37] J. Winter and E. Sivan (eds.), War and Remembrance in the Twentieth Century, Cambridge University Press, 1999. [38] S. Zejnullah, War for Kosova (Commander Remi Speaks), Pristi-na: Zëri, 2001.

[39] S. Zhitia, Ushtria çlirimtare e Kosovës. Zona Operative e Llapit, Prishtinë, 2008.
How to Cite
DI LELLIO, Anna; SALIHU, Mevlyde. Albanian Personal Narratives of the Kosovo War and the Struggle for a National Narrative. Култура/Culture, [S.l.], n. 5, p. 115-124, mar. 2014. ISSN 1857-7725. Available at: <http://journals.cultcenter.net/index.php/culture/article/view/68>. Date accessed: 03 dec. 2023.
Section
English Articles

Keywords

Kosovo, Albanian National Narratives, War Memories, Imagined Communities, War and Masculinity, National Narratives and Masculinity