ПАНЕВА, Блага. Образованието и наставата, основна нишка на идентитетот - спрега меѓу јазикот и знаењето. Култура/Culture, [S.l.], v. 6, n. 14, p. 168-172, oct. 2016. ISSN 1857-7725. Available at: <http://journals.cultcenter.net/index.php/culture/article/view/280>. Date accessed: 19 jan. 2019.