Христова-Поповска, Анета. " „Суштествува ли македонска архитектура?“ -архитектонската мисла на Живко Поповски." Култура/Culture [Online], 6.14 (2016): 145-153. Web. 24 Mar. 2019