ХРИСТОВА-ПОПОВСКА, Анета. „Суштествува ли македонска архитектура?“ -архитектонската мисла на Живко Поповски. Култура/Culture, [S.l.], v. 6, n. 14, p. 145-153, oct. 2016. ISSN 1857-7725. Available at: <http://journals.cultcenter.net/index.php/culture/article/view/277>. Date accessed: 24 mar. 2019.